Blog

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych a wykluczenie z przetargu
16 grudnia 2019

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych a wykluczenie z przetargu

Od 1 stycznia 2021 roku brak dokonania wpisu w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych może w zamówieniach o dużej wartości powodować wykluczenie wykonawcy.
Pozasądowe rozwiązywanie sporów w nowym Pzp
25 listopada 2019

Pozasądowe rozwiązywanie sporów w nowym Pzp

Nowa ustawa Pzp, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku przewiduje regulację dotyczącą pozasądowego rozwiązywania sporów. Unormowanie to wprowadza szersze możliwości, a w niektórych przypadkach konieczność podjęcia rokowań lub mediacji przez wykonawcę i zamawiającego.
Zamówienia bagatelne
05 października 2019

Zamówienia bagatelne

Uchwalony projekt ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. wprowadza pojęcie tzw. ,,zamówień bagatelnych”. Zgodnie z projektem ustawy są to zamówienia, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych.
Wzrost wynagrodzenia wykonawcy - PPK
22 września 2019

Wzrost wynagrodzenia wykonawcy - PPK

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych wykonawcy w związku z wpłatami do PPK mogą zwrócić się do zamawiającego o zwiększenie wynagrodzenia wynikającego z umowy. Dotyczy to umów zawartych w wyniku przetargów wszczętych i zakończonych przed 1 stycznia 2019 r.
Zastrzeżenie certyfikatu jako tajemnicy przedsiębiorstwa
18 września 2019

Zastrzeżenie certyfikatu jako tajemnicy przedsiębiorstwa

Skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie certyfikatów, jak wynika z praktyki orzeczniczej jest trudne. Potencjalnie istnieje możliwość zastrzeżenia tego typu dokumentów najczęściej jako informacji o charakterze technicznym/organizacyjnym, jednakże wymaga to istotnego wysiłku po stronie wykonawcy.