Kompleksowa obsługa wykonawców w zamówieniach publicznych

Dowiedz się
więcej

Przychodzimy z pomocą dla przyszłych i obecnych wykonawców zamówień publicznych

Wykonawca w Przetargu to specjalistyczny pakiet obejmujący obsługę prawną wykonawców zamówień publicznych z całej Polski, w tym z Warszawy, Skierniewic, Łodzi i Bydgoszczy. Jako kancelaria zamówień publicznych świadczymy doradztwo prawne w zakresie przetargów i nie tylko. Nasza obsługa zamówień publicznych nie obejmuje tylko samego przetargu, lecz dotyczy każdego etapu uzyskania i realizacji zamówienia publicznego. Aktywność Kancelarii zamówień publicznych obejmuje w szczególności pomoc prawną wykonawcom w przygotowaniu się do postępowania, w tym poprawne złożenie oferty w przetargu, a także obsługę prawną prywatnych firm w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podważanie nieprawidłowych decyzji zamawiającego w ramach odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, w szczególności w przypadku wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty, kończąc na pomocy prawnej wykonawcy w trakcie realizacji umowy. Stanowią zespół prawników funkcjonujących w zamówienia publicznych świadczymy kompleksowe usługi prawne.

Złożenie oferty

Świadczymy pomoc prawną w przygotowaniu do przetargu. Dla podmiotów, które po raz pierwszy startują w przetargu przeprowadzamy w ramach obsługi prawnej wykonawców odpowiednie szkolenia i przekazujemy niezbędne informacje dla prawidłowego złożenia oferty w przetargu i uzyskania zamówienia publicznego. Analizujemy dokumenty przetargowe pod kątem prawa zamówień publicznych identyfikując ryzyka oraz minimalizując prawdopodobieństwo odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy z przetargu. Doradztwo prawne w zakresie przetargów to nasza specjalizacja.

Dowiedz się więcej

Przetarg

Jako kancelaria radców prawnych zajmująca się zamówieniami publicznymi, zapewniamy wykonawcom doradztwo prawne również na etapie następującym po złożeniu oferty. W celu uniknięcia odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy z przetargu przygotowujemy stosowne stanowiska pisemne do Zamawiającego oraz weryfikujemy pod kątem prawa zamówień publicznych prawidłowość dokumentów, które wykonawca zamierza przekazać Zamawiającemu w trakcie postępowania przetargowego.

Dowiedz się więcej

Odwołanie

Złożenie oferty w przetargu z najkorzystniejszą ceną nie gwarantuje uzyskanie zamówienia publicznego. W szczególności jeżeli zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dopuści się błędnej decyzji skutkującej odrzuceniem oferty wykonawcy lub wykluczeniem wykonawcy z postępowania, czy też po prostu wyborem oferty innego wykonawcy. W takim wypadku należy podejmować natychmiastowe działania prawne mające na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem, w szczególności poprzez odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie do KIO jest przygotowywane przez naszą kancelarię zamówień publicznych, posiadającą w zespole prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej wykonawców. Wiemy jak w zamówieniach publicznych ważna jest natychmiastowa pomoc prawna dla wykonawców, dlatego świadczymy doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych w sposób terminowy wykonawcom z całej Polski, w tym z Warszawy, Łodzi, Skierniewic i Bydgoszczy. 

Dowiedz się więcej

Realizacje zamówień

Każda umowa w sprawie zamówienia publicznego, a właściwie jej wykonanie jest obarczone licznymi ryzykami. Niestety taki stan rzecz powoduje częstokroć naliczenie wykonawcy kar umownych przez zamawiającego, czy też brak wypłaty wykonawcy pełnego wynagrodzenia, a skrajnych sytuacjach odstąpienie od umowy przez zamawiającego. Nasza kancelaria zamówień publicznych jak zespół ekspertów z prawa zamówień publicznych doskonale zna tego typu przypadki świadcząc wykonawcom na co dzień w tym przedmiocie pomoc prawną, składającą się na usługi prawne w zamówieniach publicznych. Podważamy naliczone kary umowne, uzyskujemy waloryzacje wynagrodzeń, renegocjujemy treść zawartych umów w ramach obowiązujących przepisów.

Dowiedz się więcej

Blog Ekspercki