Kompleksowa obsługa wykonawców w zamówieniach publicznych

Dowiedz się
więcej

Przychodzimy z pomocą dla przyszłych i obecnych wykonawców zamówień publicznych

Wykonawca w Przetargu to specjalistyczny pakiet usług prawnych w zamówieniach publicznych, stanowiących pomoc prawą dla wykonawców uczestniczących lub zamierzających uczestniczyć w zamówieniach publicznych przez ekspertów z zakresu prawa zamówień publicznych. Nasze doradztwo prawne nie obejmuje tylko samego przetargu, lecz dotyczy każdego etapu uzyskania i realizacji zamówienia publicznego. Aktywność Kancelarii obejmuje w szczególności pomoc prawną wykonawcom w przygotowaniu się do postępowania, w tym poprawne złożenie oferty w przetargu, a także obsługę prawną wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podważanie nieprawidłowych decyzji zamawiającego w ramach odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, w szczególności w przypadku wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty, kończąc na pomocy prawnej wykonawcy w trakcie realizacji umowy. Świadczymy nasze usługi prawne w zamówieniach publicznych na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, Łodzi i Bydgoszczy. 

Złożenie oferty

Świadczymy pomoc prawną wykonawcom w prawidłowym przygotowaniu się do przetargu. Dla podmiotów, które po raz pierwszy startują w przetargu przeprowadzamy w ramach obsługi prawnej wykonawców odpowiednie szkolenia i przekazujemy niezbędne informacje dla prawidłowego złożenia oferty w przetargu i uzyskania zamówienia publicznego. Analizujemy dokumenty przetargowe identyfikując ryzyka oraz minimalizując prawdopodobieństwo odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy z przetargu.

Dowiedz się więcej

Przetarg

Jako kancelaria radców prawnych zajmująca się zamówieniami publicznymi, zapewniamy wykonawcom doradztwo prawne również na etapie następującym po złożeniu oferty. W celu uniknięcia odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy z przetargu przygotowujemy stosowne stanowiska pisemne do Zamawiającego oraz weryfikujemy prawidłowość dokumentów lub oświadczeń, które wykonawca zamierza przekazać zamawiającemu w trakcie postępowania przetargowego.

Dowiedz się więcej

Odwołanie

Jak dobrze wiemy złożenie oferty w przetargu z najkorzystniejszą ceną nie gwarantuje uzyskanie zamówienia publicznego. W szczególności jeżeli zamawiający w zakresie czynności podejmowanych w toku postępowania przetargowego dopuści się uchybień skutkujących odrzuceniem naszej oferty lub wykluczeniem nas z postępowania, czy też po prostu wyborem innej oferty zamiast naszej. W takim wypadku należy podejmować natychmiastowe działania prawne mające na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem, w szczególności poprzez odwołanie do KIO. Nasz zespół prawników specjalizujących się w zamówieniach publicznych również zapewnia obsługę prawną wykonawców, w tym obszarze zamówień publicznych. 

Dowiedz się więcej

Realizacje zamówień

Każda umowa, a właściwie jej wykonanie jest obarczone licznymi ryzykami. Niestety taki stan rzecz powoduje częstokroć naliczenie kar umownych wykonawcom zamówień publicznych, czy też brak wypłaty im pełnego wynagrodzenia, a skrajnych sytuacjach odstąpienie od umowy przez zamawiającego. Nasza kancelaria zamówień publicznych jak zespół wykwalifikowanych radców prawnych doskonale zna tego typu przypadki świadcząc wykonawcom na co dzień w tym przedmiocie pomoc prawną.

Dowiedz się więcej

Blog Ekspercki

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych a wykluczenie z przetargu
16 grudnia 2019

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych a wykluczenie z przetargu

Od 1 stycznia 2021 roku brak dokonania wpisu w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych może w zamówieniach o dużej wartości powodować wykluczenie wykonawcy.