Zamówienia bagatelne

Uchwalony przez Sejm i Senat projekt ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wprowadza nowe pojęcie do zamówień publicznych w postaci tzw. ,,zamówień bagatelnych”. Zgodnie z projektem ustawy są to zamówienia, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych.

Niniejsze oznacza, ze ustawodawca swoją regulacją zamierza także częściowo objąć zamówienia publiczne, które obecnie na podstawie art. 4 pkt. 8 uPzp były wyłączone spod reżimu Prawa zamówień publicznych. Konsekwencją tej zmiany będzie stosowanie do zamówień publicznych, których wartość będzie przekraczała 50.000,00 zł wybranych przepisów ustawy.

Tego typu rozwiązanie z zasady powinno być korzystniejsze dla wykonawców, gdyż zwiększa transparentność zamówień publicznych, które obecnie były wyłącznie organizowane w oparciu o różnej jakości wewnętrzne regulaminy zamawiających.

Jednakże należy pamiętać, że zasady udzielania zamówień bagatelnych nadal będą regulowane zasadami wprowadzonymi przez wewnętrzne akty zamawiających.

Zamawiający w stosunku do zamówień bagatelnych będą zobligowani tylko do:

1)     sporządzania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach;

2)     umieszczania ogłoszeń o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP);

3)     umieszczania ogłoszeń o zmianie ogłoszenia w BZP

Jak widać zmiana w tym zakresie nie jest rewolucyjna, gdyż zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówień bagatelnych będzie wręcz marginalne. Z drugiej strony sama konieczność publikowania ogłoszeń zamówień bagatelnych w BZP jest dobrym kierunkiem, gdyż pozwala wykonawcom efektywniej uczestniczyć w zamówieniach, których wartość nie przekracza 130.000,00 zł.

Warto również zwrócić uwagę, że konstrukcja przepisów wskazuje, że ustawodawca nie zamierza wprowadzać środków odwoławczych do KIO w zakresie zamówień bagatelnych. Jednakże z perspektywy wykładni systemowej taka koncepcja nie zasługuje na aprobatę i być może praktyka orzecznicza pozwoli rozszerzająco spojrzeć na ten aspekt tak jak miało to miejsce w początkowej fazie wprowadzenia zamówień społecznych do uPzp.