Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych a wykluczenie z przetargu

Co to jest RBR?

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (RBR) to państwowy system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Spółki zarejestrowane po 13 października 2019 roku mają 7 dni na zarejestrowanie się w RBR, a spółki, które powstały wcześniej mają na to czas do 13 kwietnia 2020 roku.

RBR w ,,nowych" zamówieniach

RBR dotyczy wszystkich spółek, w tym także uczestniczących w zamówieniach publicznych. Jednakże mało kto mógł przypuszczać, że RBR będzie miało wpływ na możliwość uczestniczenia niektórych spółek w przetargach. Wszystko za sprawą art. 108 ust. 2 nowej ustawy Pzp, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

Z przywołanego przepisu wynika, że brak możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego w przypadku spółki uczestniczącej w przetargu może stanowić podstawę do jej wykluczenia. Tym samym niedopełnienie obowiązku rejestracji beneficjentów w RBR może powodować negatywne konsekwencje nie tylko na płaszczyźnie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ale również w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przesłanka wartości przetargu 

Koniecznym jest podkreślenie, że wspominana, nowa przesłanka wykluczeniowa będzie miała zastosowanie tylko i wyłącznie do zamówień o dużych wartościach. W przypadku robót budowalnych jest to co najmniej 20 000 000 euro, a dostaw i usług 10 000 000 euro.